Veelgestelde vragen

De fysiotherapie is flink in beweging. Dat levert veel vragen op! Hieronder hebben we al een aantal veel voorkomende vragen uitgewerkt. Lees je in en dan kunnen we de volgende stap zetten om je praktijk naar de toekomst te begeleiden. Neem contact met ons op!

Veelgestelde vragen

De fysiotherapie is flink in beweging. Dat levert veel vragen op! Hieronder hebben we al een aantal veel voorkomende vragen uitgewerkt. Lees je in en dan kunnen we de volgende stap zetten om je praktijk naar de toekomst te begeleiden. Neem contact met ons op!

Algemeen

Zorgtopics is een coöperatie met als doel zorgorganisaties te ondersteunen bij de transitie die nu wordt gevraagd in de zorg, onder andere op het gebied van digitalisering en regionalisering. Daarnaast draagt het zorg voor kwaliteit van de geleverde zorg en daarbij een passend vergoedingsmodel. De praktijken die lid zijn van Zorgtopics zijn actief betrokken bij alle recente ontwikkelingen in de markt en helpen mee om een nieuw en duurzaam vergoedingensysteem te ontwikkelen. Dit doen zij door transparant te zijn over hun data en actief betrokken te zijn bij de ALV’s.

450 euro praktijkbijdrage per jaar
140 euro per fysiotherapeut in dienst per jaar
eenmalig 900 euro (excl. btw) instapbijdrage

Door het aanmeldformulier in te vullen op deze website

Meer informatie over onze zorgplannen vind je hier

Implementatie

Ja, dat kan. Ieder EPD heeft haar eigen manier van ondersteunen van onze zorgplannen. We hebben met alle grote EPD’s samenwerkingsafspraken. 

Ja, de praktijken worden gedurende 6 maanden ondersteund bij het implementeren van de zorgplannen. Hierin wordt intensief naar de data gekeken en wordt de praktijk meegenomen in de gedachten en onderbouwing van de zorgplannen. De praktijk krijgt gedurende het hele lidmaatschap toegang tot E-learings. Er zijn verschillende E-learnings voor de praktijkeigenaar, de fysiotherapeuten en de back/front office medewerker. 

De ondersteuning bestaat uit een aantal sessies met bijvoorbeeld de praktijkeigenaar en de kwaliteitsmanager en 2 teamscholingen. Daarnaast hebben we de e-learnings als ondersteuning voor de praktijk.

Dit varieert aan de hand van de veranderingscapaciteit en bereidheid van de praktijk. Er staat 6 maanden voor om de zorgplannen te implementeren en de dataverzameling goed te hebben ingericht. Daarna wordt het vergoedingssysteem toegevoegd aan de zorgplannen.

Nee, eerst dient de dataverzameling en implementatie van de inhoudelijke zorgplannen op orde te zijn. Daarna geeft Zorgtopics door aan de zorgverzekeraar(s) dat je klaar bent om een addendum te ontvangen.

Scholing

Op de pagina scholingen staat alle informatie over scholingen.

De scholingen die alleen toegankelijk zijn voor de leden zijn gericht op de zorgplannen. De overige scholingen (GLA:D en Mc. Kenzie) zijn niet specifiek.

Ja, bij iedere scholing staat specifiek gemeld voor hoeveel punten deze geaccrediteerd zijn.

In overleg kunnen we dit verzorgen, mail hiervoor naar info@zorgtopics.nl

Declareren

Met Zilveren Kruis zijn er aanvullende afspraken gemaakt voor het zorgplan lage rugpijn. Met VGZ is Zorgtopics  als alliantiepartner breed betrokken bij de ontwikkelingen en heeft Zorgtopics afspraken over de zorgplannen lage rugpijn, nekpijn en schouderpijn. Met Menzis zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de zorgplannen lage rugpijn, nekpijn, schouderpijn en THP/TKP (pilot). En met CZ zijn er afspraken gemaakt over de zorgplannen lage rugpijn, nekpijn en schouderpijn. Deze zijn tot 1-1-2025 niet toegankelijk voor meer praktijken dan de huidige groep. 

Nee, op dit moment niet. Er wordt met de komst van de nieuwe declaratiestandaard wel rekening gehouden met de zorgplannen van Zorgtopics. Zorgtopics is nauw betrokken bij de ontwikkeling. 

Data

De Zorgtopics zorgplannen zijn de concrete uitwerking van de Value Based Healthcare strategie. ‘Accountable care’ of het inzichtelijk maken van de waarde die onze zorg oplevert, is in elk Zorgtopics zorgplan vormgegeven over drie assen: (1) classificatie van zorgzwaarte (2) patiëntkenmerken (3) uitkomsten van zorg door het gebruik van PREM’s en PROM’s. Voor het inzichtelijk maken van de waarde van zorg is het belangrijk om data aan te leveren, zodat Zorgtopics deze kan analyseren en terug kan koppelen naar de praktijk voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Het aanleveren van data verloopt d.m.v. een export in het EPD en een upload via ledenportaal. Hoe de data vanuit het EPD geëxporteerd wordt kan teruggelezen worden in de handleiding van het EPD. Uploaden via het ledenportaal verloopt via ‘Mijn zorgplan – Upload’.
De analyse dient primair voor interne benchmark om de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de Zorgtopics zorgplannen (nog) verder te verbeteren.